Category Archives: Rock

T Is Geboren Het Goddlijk Kind - Haags Knapenkoor, Haags Kinderkoor, Haags Jeugdkoor O.L.V. Marius Borstlap - Kerstfeest Vieren (Vinyl, LP)

9 Replies to “ T Is Geboren Het Goddlijk Kind - Haags Knapenkoor, Haags Kinderkoor, Haags Jeugdkoor O.L.V. Marius Borstlap - Kerstfeest Vieren (Vinyl, LP) ”

  1. Lieduitwerking ’t Is geboren het goddelijk kind Groep: groep3,groep4 Vakgebied: muziek Thema: kerst Omschrijving: In de lieduitwerking van het kerstlied ’t Is geboren het goddelijk kind wordt gespeeld met vierde en achtste noten doorheen improvisatie, het lied en Orffinstrumenten. Zoekwoorden: kerstlied lieduitwerking ritme 1 Studiedag Gent.
  2. 't Is geboren het God'lijk Kind, dat ons allen zo teer bemint. In een stal ligt dat God'lijk Kind, Op wat stro moet zijn leden spreien! In een stal ligt dat God'lijk Kind, Waar zijn moeder 't in doekjes windt! Refrein: 't Is geboren het God'lijk Kind! Komt, herders speelt op uw feestschalmeien! 't Is geboren het God'lijk Kind, dat ons allen zo.
  3. kind, fant, 10 kind, rant, komt her-ders. speelt op uw feest-schal - ré-son-nez, mu mei set err, te: 't is il ge est en plus bo - ren het godd'-lijk né le di- vin en gel die daar ge de qua -tre mille jou komt her jou - ez, ez, haut-bois, ders, haut speelt bois len son zo a teer vè be - ne - dat chan - .
  4. Dec 12,  · Het gaat om het Haags knapenkoor, kinderkoor en jeugdkoor, alledrie stonden ze onder zijn leiding en er werden in de loop der jaren diverse opnamen gemaakt voor evenzovele grammofoonplaten.
  5. KIND ONS GEBOREN Jesaja 9, a, Lucas 2, Inleiding door Derk Stegeman Dit uur vieren wij Kerstfeest. Dit uur is, als ik goed geteld heb, ook het veertienhonderd-en-vijfentwintigste uur van een doorgaande kerkdienst. Maar we leren uit de Bijbel dat die tellingen uiteindelijk niet zo belangrijk zijn. Harde getallen wekken zelden zachtheid.
  6. 't Is geboren het God'lijk Kind Komt, herders speelt op uw feestschalmeien 't Is geboren het God'lijk Kind dat ons allen zo teer bemint Ik zie een engel die daar gezwind Dalend over de groene weiden 'k Zie een engel die daar gezwind Bij hun schaapkes de herders vindt Refrein Schrikt niet, herders, weest blijgezind Laat uw schaapkes in die valleien.
  7. Versie 1 ‘t Is geboren het Godd’lijk kind Jubel hemel, en jubel aarde ‘t Is geboren het Godd’lijk kind Dat de mensen met God verbindt ‘t Ligt in doeken, het ligt in strooi Jozef waakt bij het slapend kindje ‘t Ligt in doeken, het ligt in strooi ‘t Is zo arm maar zo wondermooi ‘t [ ].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*